Drifts- og energimæssige besparelser

Uanset om der er tale om en nybygning eller renovering af en svømmehal, upgrade af vandbehandlingen, eller blot skift af filtre, så kan der opnås en væsentlig besparelse, ikke mindst på den fremtidige drift ved at vælge Defender Filter.


Vand - Der spares ca. 90% af det totale vandforbrug.
Strøm - Der opnås væsentlige besparelser på strøm.
Tid - Driftpersonalet sparer alle maskintimer til returskylninger.

 

Eksempel:

 

Et 25 M bassin med et flow på 330 m³/h, vil årligt få en besparelse på vandforbrug på ca. 90%, svarende til 2660 m³.

 

Dette fremkommer ved at et sandfilter anlæg kræver 4 stk. Ø2350 filtre. Tværsnit arealet af et Ø2350 mm er 4,34 m². Med en nødvendig skyllehastighed på 40 m³/h og en skylletid på fem minutter skal der bruges 33,3 m³ pr m² sandoverflade.

 

Så 4,34x3,33 = 14,45 m³ skyllevand pr. filter. 50 skyl pr. år. Med 4 filtre giver det årligt 50x4x4,34x3,33 = 2.890 m³ pr år.

 

Defender filteret SP-49-48-1548, med en volumen på 2,3 m³, er 2,3 lig vandvolumen i filteret. Det tømmes 2 gange pr. skyl. Ved 50 årlige skyl bruges 50x2x2,3 = 230 m³.

 vand besparelse