Perlite-fyldning

Perliten skiftes regelmæssigt, afhængig af badebelastningen; typisk er behovet fra hver 10. til 20. dag.


Perliten flushes ud i kloakken og filteret efterskylles med rent vand. Det vil sige, at der til hvert flush bruges en vandmængde, svarende til to gange filterets volume.


Der findes ingen forbud imod udledning til offentlig kloak.Når filteret efterfølgende skal fyldes med Perlite, kan dette ske på 2 måder, afhængigt af anlæggets størrelse:Ved større anlæg leveres perlite i 'bigbags' eller silovogn. I disse tilfælde bliver perliten automatisk/elektronisk afvejet og føres via vandet ind i filteret i et lukket system. Disse systemer skræddersyes til de enkelte projekter.


Se her billeder af skræddersyede lukkede systemer: Automatisk perlitefyldning.
De mindre anlæg fyldes via vakuumsystem, hvor man via en slange suger fra en sæk (et filter til ca. 200m3 flow, bruger ca. 20 kg perlite, svarende til 1,5 sæk).


Se her video med vakuum Perlitefyldning.

 


Fælles for fyldesystemerne er, at støv undgås, således at filtrering med Defender Filter rent arbejdsmiljømæssigt er i top på enhver måde.


Dertil kommer de åbentlyse installations-, drift- og energimæssige besparelser, der er yderligere beskrevet under Besparelse.Prøv her at styre et Defender anlæg elektronisk - Alle funktioner.