Installationsbesparelser

Plads - 75 - 80% af teknikrumspladsen spares i forhold til pladsen, der kræves ved anvendelse af sandfiltre.
Udstyr - Defender kræver hverken, skyllevandstank, forsinkelsestank eller flokningstank. Samtidig skal rørsystemer og afløbssystemer kun være under 50% i kapacitet / størrelse, hvorved en yderligere besparelse opnås.

 

 

Defender Filter fylder væsentligt mindre end et tilsvarende sandfiltersysytem, hvilket er forbundet med betydelige besparelser, i forbindelse med nyetableringer og ligeledes ved upgrade af vandbehandlingsanlæg, der kræver udvidelse af teknikrum.

 

Eksempel:

Et 25 m bassin med et flow på 330 m³/h, kræver 4 stk. Ø2350mm sandfiltre.

bassin

 

Det tilsvarende Defender filter SP-49-48-1548, fylder Ø1395mm.

bassinGron

 

Kontakt os, og lad os regne på det. Så udfærdiger vi en Besparelsesanalyse på netop Deres projekt - uden beregning.